Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Regulament

Deoarece înregistrarea pe site este blocată și comunitatea ClubMix-ului a fost migrată catre Discord, regulile prezentate mai jos se aplică doar celor care se alătura comunitații noastre, pe Discord!

 • Nu participați la, și nu încurajați hărțuirea altora. Dezacordurile apar și sunt normale, dar comentariile negative constante, repetitive sau severe pot intrece masura și vor fi sancționate.
 • Este inacceptabil să ataci o persoană sau o comunitate pe baza unor atribute precum rasa, etnia, originea națională, sexul, genul, orientarea sexuală, apartenența religioasă sau dizabilitățile.
 • Nu amenințați că veți face rău altora. Aici sunt incluse si amenințările indirecte, precum amenințarea de a distribui informațiile personale private ale cuiva.
 • Evitați ironia de prost gust, fara sens, injuriile de orice natura și orice mesaj care îl poate afecta pe vreunul dintre membrii comunitații ClubMix Radio.

Încălcarea regulilor prezentate aici, in funcție de gravitatea faptei, poate duce la urmatoarele sanctiuni:

 • avertisment,
 • blocarea accesului pentru o perioadă determinată,
 • chiar blocarea definitivă a accesului la canal.

Administratorii canalului ClubMix Radio de pe Discord pot cenzura sau bloca conturile utilizatorilor care nu respectă condițiile de mai sus!

Luați in considerare faptul că acceptarea voastră pe canalul ClubMix Radio de pe Discord, precum si participarea voastră la discutii nu este un drept al vostru ci doar un privilegiu oferit de noi, cu condiția să respectați acest scurt și de bun simț Regulament!

Vă mulțumim pentru înțelegere!


Because registration on the site is blocked and the ClubMix community has been migrated to Discord, the rules presented below apply only to those who join our community, on Discord!

 • Do not participate in, and do not encourage, the harassment of others. Disagreements occur and are normal, but constant, repetitive or severe negative comments can exceed the measure and will be sanctioned.
 • It is unacceptable to attack a person or community on the basis of attributes such as race, ethnicity, national origin, sex, gender, sexual orientation, religious affiliation or disability.
 • Do not threaten to harm others. Included here are indirect threats, such as the threat to share someone's private personal information.
 • Avoid bad taste, meaningless insults, insults of any kind and any message that may affect any member of the ClubMix Radio community.

Violation of the rules presented here, depending on the gravity of the act, may lead to the following sanctions:

 • warning,
 • blocking access for a certain period,
 • even permanently blocking access to the channel.

ClubMix Radio channel administrators on Discord can censor or block user accounts that do not meet the above conditions!

Please note that your acceptance on the ClubMix Radio channel on Discord, as well as your participation in the discussions is not your right but only a privilege offered by us, provided you respect this short and common sense Regulations!

Thank you for understanding!